กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

                                                                                                                                              

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ชนิดของกล้องจุลทรรศน์

1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (optical microscope)ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดาและแบบสเตอริโอ
2. กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน ( Electron  microscrop ) ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2475 ในประเทศเยอรมันนี โดยนักวิทยาศาสตร์ 2 คนคือ แมกซ์ นอลล์และเอิร์น  รุสกา เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ลำอิเล็กตรอนแทนแสงธรรมดา ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ  

     2.1 แบบส่องผ่าน (Transmission Electron microscope) ใช้ศึกษาโครงสร้างภายในของเซลล์
    2. 2  แบบส่องกราด   (Scanning Electron microscope) ใช้ศึกษาโครงสร้างของผิวเซลล์หรือผิววัตถุที่เป็นภาพ 3 มิติ โดยลำแสงอิเล็กตรอนจะส่องกระทบผิวของวัตถุ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เซลล์พืช

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การศึกษาเรื่องเซลล์

กล้องจุลทรรศน์  (Microscope) เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่า 

                     ในปี พ.ศ. 2208 โรเบิร์ต ฮุก ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบโดยการที่ เขาส่องดูไม้คอร์กฝานบางๆ แล้วพบช่องเล็กๆมากมาย เขาเรียกช่องเหล่านั้นว่าเซลล์ ซึ่งหมายถึงห้องว่างๆ หรือห้องขัง เซลล์ที่ฮุกเห็นเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว เหลือแต่ผนังเซลล์ของพืชซึ่งแข็งแรงกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ในสัตว์ จึงทำให้คงรูปร่างอยู่ได้ ฮุกจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งชื่อเซลล์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น